Våre tjenester

Framtidsrettede kvalitetsløsninger tilpasset kundens behov

Hvilken løsning er best for ditt behov?

Norrde et ungt og nytenkende firma med høy fagkompetanse innen landbaserte oppdrettsløsninger. Vi er en totalleverandør av bærekraftige oppdrettsanlegg, prosessanlegg og egenproduserte løsninger, fra klekkeri til matfiskanlegg på land og marinearter som blant annet torsk, leppefisk, rognkjeks og kveite. Vi har erfaring med design av anlegg for rensefisk som rognkjeks og berggylt.

Ikon av Norrde AS

Vi veileder deg fra første stund

Med riktig veiledning fra våre erfarne rådgivere, ingeniører og utviklere får du et anlegg som har alle forutsetninger til å bli vellykket og lønnsom i drift, samtidig som du ivaretar fiskehelse, fiskevelferd og biosikkerhet.

Rådgivning

Prosjektledelse

Vi kan lede prosjekter som blant annet utbygging av nye oppdrettsanlegg på land, av små og stor skala.

Forprosjekt

Vi kan utføre forprosjekt for kunden med innhenting av priser, beregninger, produksjonsplanlegging med mer, slik at kunden får et så godt som mulig endelig tilbud.

Beregninger

Vi kan utføre hydrauliske beregninger som trykkfallsberegninger på rørsystemer, åpne kanaler, pumper etc. Vi kan sammen med våre samarbeidspartnere levere CFD-analyser og styrkeberegninger av komponenter.

Tegning

Vi kan tegne anlegg og komponenter, og vi kan hjelpe kunden med BIM-koordinering.

Prosjekt

Totalleveranse

Norrde gir deg gjerne et tilbud på totalleveranse av landbaserte oppdrettsanlegg.

Teknisk leveranse

Vi kan gi tilbud på og levere tekniske leveranser slik som kar, rørsystemer, energianlegg og lignende. Det er ingenting vi ikke kan håndtere for våre kunder med tanke på tekniske løsninger. Kan vi det ikke selv, så har vi solide samarbeidspartnere å jobbe med. Vi tar oss av de vanskelige tekniske utfordringene slik at du slipper.

Byggleveranse

Vi kan ved totalleveranse sammen med våre samarbeidspartnere levere bygg til oppdrettsanleggene. Byggleverandørene vil ofte da også håndtere grunnarbeid, elektrisk, VVS etc. Som kunde hos oss får du en effektiv og enkel prosess.

Komponenter

Det er ikke så enkelt å vite hva man skal gå til innkjøp av under et omfattende prosjekt. Vi kan faget, og vet akkurat hva du har bruk for til ditt behov. La oss hjelpe deg med valg av komponenter, samt innkjøp og levering av disse. Vi kan også levere både egenproduserte og innkjøpte komponenter til ditt anlegg.

Et sømløst og godt samarbeid

Er du interessert i våre tjenester? Kontakt oss for en hyggelig prat.